Heldrings Dagen
info
subtitel een laatste gesprek
lengte 37 min.
jaar 2012
producent Figuli Producties
regie Gisèla Mallant
omroep Human


omschrijving
Ruim een halve eeuw hebben zijn even erudiete als scherpzinnige beschouwingen het denken over de internationale verhoudingen en het Nederlandse buitenlandbeleid beïnvloed. In april 2012 stopte J.L. Heldring met zijn column in NRC Handelsblad. 'Ik was uitgeschreven'.
Op de dag dat zijn laatste column wordt gepubliceerd praat de gelauwerde columnist uitvoerig over zijn visie op de mens ("ik heb daar geen hoge dunk van"), Europa, zijn afkomst en zijn bijdrage aan het voortdurende debat over de internationale verhoudingen.


crew
Gisela Mallantproducent
Gisela Mallantregie


Tags
Documentaire